همدردی با مردم مصر

در پی‌ اتفاقاتی که در دنیای عرب می‌افتاد، همواره می‌بایست نیاز‌های انسانی و واضح این مردم را مورد توجه قرار داد. نیاز داشتن یک زندگی‌ شایسته و در خور مقام انسان، که از مهم ‌ترین مبانی هستی‌ و بودن است. پس از آن نیاز می‌بایست به داشتن حق بیان و حق انتخاب اشاره کرد که در ارتباط تنگاتنگ و پیچیده با سلامت روح و روان انسان درجه بندی میشود. و از دید همه روانشناسان و متخصصین امور تربیتی، جوامعی و خانواده‌هایی‌ و افرادی سالم زندگی‌ میکنند که بتوانند، روابط سالم و صلح آمیزی با دیگری برقرار کنند. و در این مسیر است که شخصیت سالم کودک انسان و انسان رو به رشد رقم می‌خورد.

اکنون که مردم درخواست داشتن حق انسان بودن و زندگی‌ شایسته دارند، باید دانست که این نیاز‌ها قبل از آن که سیاسی باشند، نیاز طبیعی انسان برای تداوم و دوری کردن از رفتار‌های ناهنجار است.

این نیاز‌ها قبل از آن که دلیل براندازی این یا آن سیستم تلقی‌ شوند، اعلام وجود مردمی است که سالیان سال نادیده انگاشته شده‌اند. انسان امروز در پی‌ یافتن گره و داشتن تعلق به جامعه جهانی‌ می‌باشد و هیچ کس و هیچ قدرتی‌ نمی‌تواند این مردم را به داخل جعبه‌های سیاه استبداد و سکوت برگرداند.

بدون شک همدردی با مردم مصر فقط از یک راه میسر است، از راه تائید کردن و حمایت از حق مردم برای داشتن زندگی‌ بهتر. در این راه می‌بایست حق مردم شریف ایران و دیگر مناطق تحت سلطه مستبدان را نیز به رسمیت شناخت.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *