ناله سر مکن

اگر آواز زیبای همای مستان به نام: مرغ سحر ناله سر مکن را نشنیده اید، حتما وقتی‌ را به شنیدن این کار جدید و مبتکرانه اختصاص دهید. از انجائ که آواز ایرانی‌ درد دل مردم ستم کشیده ما را بیان می‌کند، بسیاری از سروده‌های شعرای ما پر از غم، درد، اندوه، و ناله می‌باشد. البته نمی‌شود وجود این همه غم را در پهنای میهن بزرگ نادیده گرفت و یا منکر شد، ولی‌ بوجود آوردن نیروی امید و نشاط در حالی‌ که شب تاریک بر سر میهن فرود آماده، میتواند انرژی روانی‌ برای پیدایش آفتاب و صبح را در همه ما بدمد. به همین دلیل همای مستان از مرغ سحر میخواهد که ناله را بس کند چرا که ایشان گواهی میدهند که “ما ز ناله خسته ایم.” در عوض ایشان مرغ سحر را به خواندن نغمه‌های شادمانه تشویق می‌کند در حالی‌ که یاد آور میشود که ظالم را و ظلم را فاش خواهد سخت. به امید شنیدن نغمه‌های هر چه شادمانه تر و صبحی‌ روشن برای همه عزیزان.
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *