عملکرد مغز

تحقیقات در مورد عملکرد مغز ما را امرزه به دنیای جدیدی از تکامل و تحول می‌رساند. ما میدانیم چرا که ما یاد میگیریم که یک روش کار خاص خودمان داشته باشیم. ما یک خبر میشنویم، و یک تصویر و یا هزاران تصویر در ذهن خود میبینیم. ما یک فکر می‌کنیم و هزاران فکر دیگر در ذهن ما به فعالیت میفتند. در یک زمان کوتاه، اگر ما کنترلی بر افکار خود نداشته باشیم، دنیای ما میتواند تحت کنترل یک حمله فکری خراب شود.
اگر ما کنترل افکار خود را از دست دهیم، به مغز خود یاد میدهیم که ما را به دنیای پریشانی و ناراحتی‌ عادت دهد. باید بدانیم که اگر چه مغز انسان عملکرد رفتارها را فرمان میدهد، ولی‌ انسان، دارای قدرت تفکر، اندیشه، استدلال، و تجسم راه حل می‌باشد. مغز ما حافظ یک بخش تجسمی و یا جسم دادنی به دنیای اطراف ماست. ما میندیشیم و هر اندیشه تبدیل به یک و یا هزاران تصویر دیگر میشود.
مغز ما نقش تبدیل، تنظیم، تعدیل، و تکمیل این هجم بیشمار اخبار، افکار، احساسات، و برداشت ذهنی‌ را ایفا می‌کند. مغز ما یا حافظ افکار ما خبرها را که ما به آن واکنش میدهیم در کامپیوتر خود ضبط می‌کند و آن را در موقع لزوم به جلوی چشم ما میاورد. تمام اطلاعاتی‌ که در ذهن یا مغز ما ذخیره شدهند به قولی‌ ملکه ذهن ما میشوند و با ما حرکت میکنند. ما میتونیم در هر صورتی‌ به مغز خود فرمان بدههیم، اگر چه مغز ما دستگاه فرماندهی وجود انسانی‌ ما را در دست دارد. علم روانشناسی‌ به ما یاد میدهد که چگونه این ملکه ذهن خود را بشناسیم و چگونه با ایشان توافق بر آرامش، سلامتی‌، و کنترل داشته باشیم. باشد که با تمرین و تراپی، با تمرکز و یا کنترل عصبی خود بتوانیم زندگی‌ بهتری را برای خود برگزینیم.
پوران پور اقبال

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *