روز قلب‌ها

هر ساله چهارده فوریه، روز قلب‌ها و یا روز عاشقین مورد توجه بسیاری قرار می‌گیرد. به گونه‌ای میشود اینطور تعبیر کرد که این روز برای قدر دانی و ارزش گذاری عشق، محبت، دوستی‌، و احساس است. در این مسیر یک ارتباط سالم و یا یک رابطه سالم باید از نزدیک تر باز بینی‌ شود. روز قلب‌ها و یا روز ابراز احساسات در واقع نه به شکل مصرفی آن که تبلیغی برای خرید گل و شکلات می‌باشد، بلکه به شکل معنوی آن که مشوق دوستی‌ و محبت باشد، بسیار ارزشمند است. این روز را به هر کسی‌ که احساس محبت، عشق، و همدردی برای دیگری در وجود دارد صمیمانه تبریک میگویم.
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *