رابطه احساسات با رشد مغز

پژوهش‌های هر چه گسترده تر امرزه در دانشگاه‌های معتبر آمریکا و اروپا به این نتیجه رسیده ا‌ند که، رابطه انسانی‌ عمل تشکل و سازماندهی مغز انسان است. اگر تا به حل مغز انسان مکان فرمان دهی‌ و کنترل فعالیتهای انسان شناخته میشد، اکنون، عواطف و روابط احساسی‌ مرکز توجه در این مهم است.

برای جهش و رشد فکری و یا تکامل مغز باید در نظر داشت که علایق و عواطف انسانی‌ نقش تعیین کننده دارند. امرزه دانشمندان میداند که مغز کودک با نگاه‌ها و توجه احساسی‌ مادر تنظیم میشود. در مورد تشکیل خانواده باید به این مساله رسیدگی شود که روحیه قوی و فکر با لنده در کودکان ما نه تنها با تحصیلات بلکه با روابط سالم در محیط خانواده بوجود میاید. رابطه انسانی‌ مرکز پخش و تقسیم انرژی و اطلاع عات است و هر یک نفر از افراد خانواده در این امر سهیم هستند. تمام عکسهای‌های مغزئ نشان میدهند که سلوهای مرده مغز قادر به ترمیم خود هستند فقط با کمک عواطف انسانی‌.

به همیم دلیل میشود نتیجه گرفت که کمبود محبت و توجه چه صدمات مغزئ و کنترل احساسی‌ بوجود میاورند. این مورد در روان درمانی بسیار مهم شناخته میشود: در اصل کمک به فرد برای کنترل احساس و عواطف سر خرده و یا پای مال شده. در واقع ناتوانی‌های روحی و عاطفی باعث مشکلات فکری و یا عاجز بودن از ایجاد و یا تنظیم یک رابطه سالم با محیط انسانی‌ میشوند. نداشتن مهارت‌های لازم برای کنار آمدن با مسائل زندگی‌ آنجا شروع میشوند که فرد و یا کودک ما از توجه و ارتباط عاطفی سالم محروم میماند. پدران و ما درنی که تعادل روحی ندارند و از روش‌های تنبیه، ناسزا گوی، بی‌ توجهی‌، و یا توهین به کودکان خود قصد تربیت ایشان را دارند، باید بداند که نه تنها مغز کودکان راه رشد خود را از دست میدهد، بلکه به اعتماد بنفس ایشان هم ضربه‌های جبران ناپذیری خو رده میشود.

باشد که در این مهم انجام وظیفه کنیم و بدانیم که داشتن یک زندگی‌ سالم در گرو روابط عاطفی سالم می‌باشد.

شاد باشید

پوران پور اقبال

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *