دید به زندگی‌

اگر مجلات روزانه ونکوور را مطالعه کنید، به طرز فکر و فرهنگ حاکم در کانادا بیشتر پی‌ میبریم. در روزنامه امروز دسامبر ۶ میخواندام که مطالعات جدید بر زندگی‌ افراد مسن نشان داده که این افراد چه خطرات طبیعی از قبیل زمین خوردن و آسیب‌های بدنی تهدیدشان می‌کند. لحظه‌ای به این فکر رفتم که در جامعه‌ای که جان انسان ارزشمند است مردم را از کوچکترین مسائلی‌ که میتواند ناراحت کننده باشد با اطلاع میکنند و راه‌های پیشگیری را ارائه میدهند. در ادامه اخبار شهری و استانی را که بررسی‌ می‌کنیم باز هم میبینیم که دید ارزش گذاری به زندگی‌ قالب است. اینجاست که افسوس خوردم و آرزو کردم که‌ای کاش روزی دوباره مردم ما هم از این موهبت و همدردی برخوردار شوند.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *