این همه درد

همدردی برای خانواده‌های عزیزانی که در زندان‌های ایران به ایشان بی‌ حرمتی جنسی‌، جسمی‌، روحی، و انسانی‌ شده است….

همدردی برای این مردم صبور که با دست خالی‌ مقابل زور و ظلم ایستاده است

همدردی برای این میهن به خون کشیده شده که فرزندانش در امان نیستند…

پروردگارا؛ در این ایام سخت مردم و میهن ما را یار و یاور باش…

گاهی مشاهده و دیدن این همه درد و ظلم برای ما که فقط شاهدان راه دور هستیم سخت و توان فرسا است، حال دیگر فقط میتوانیم حدس بزنیم که در دل‌ مردم در بند ما چه می‌گذرد.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *