اکبر گنجی در شهر ما ونکوور

آگوست ۱۴، ۲۰۰۹ دانشگاه سیمون فرزر در ونکوور میزبان آقای اکبر گنجی بود. برای شنیدن سخنان این مبارز حقوق بشر در این جامعه حاضر شدیم. استناد اکبر گنجی به متن علمی‌ جامعه شناسی‌ و به خصوص تئوری مارکس وبر، بسیار جالب و آموزنده بود. فلسفه سلطانی کردن نظام اسلامی و در تضاد قرار گرفتن این دید با خواست عموم مردم که دید به دنیای مدرن و زندگی در یک فضای آزاد و دمکرات دارند، البته بسیاری از رفتار‌های رژیم حاکم را توضیح میداد.

پس از سخنرانی‌ ایشان، البته نوبت به سوالات حاضرین بود. همانطور که انتظار میرفت تعدادی از دوستان در انتظار شانس پرسش و شاید هم نظر دادن در یک صف پشت بلندگو ایستادند. میشد امیدوار بود که این دوستان به احترام به مکان آموزشی‌ که در آن بودیم، از نظرات شخصی‌ دوری میکردند و فقط به بحث مورد نظر در مورد آینده سیاسی- اجتماعی و حقوق انسانی‌ در ایران میپرداختند. میشد امیدوار بود که این دوستان در نظر می‌گرفتند که هزاران راه برای گفتن یک مطلب وجود دارد و شخص سخنران فقط از یک راه واحد به بیان نظریات خود پرداخته است. میشد امیدوار بود که ما ایرانیان پس از این همه سال یاد میگرفتیم از تفتیش شخصی‌ دست برداریم و به افراد به چشم دشمن خونخوار برامده از رژیم ایران نگاه نکنیم. و باز هم میشد امیدوار بود که بر نظریات دیگری بیفزاییم تا که خرد جمعی‌ خود را بسط و گسترش دهیم.

ولی‌ این‌ها همه گاهی آرزو‌های دوری است که البته نیاز به زمان دارد. سی‌ سال که تازه زمان زیادی نیست. از آنجا که ما ایرانیان هیچگاه شنیده نشده ایم و یا حقوق زیر پا رفته بسیاری از ما هرگز با آن برخورد سازنده نشده است، این جا هم بودند کسانی‌ که نیاز به شنیده شدن داشتند. ولی‌ فقط این نیاز نبود که کمی‌ آرامش یک جامعه دانشگاهی را به هم میزد.

گاهی بسیاری از ما هر که را که در این رژیم کار میکرده و یا کار می‌کند، به گونه‌ای مورد اتهام قرار میدهیم و همه جنایت رژیم را به آن شخص نسبت میدهیم. گاهی ما درد‌های خود را به هر کسی‌ که از دل‌ آن رژیم برامده نسبت میدهیم و دادخواهی واقعی را در مکان اشتباهی‌ میخواهیم انجام دهیم.

در میان دوستانی که پشت بلندگو ایستاده بودند، دوست عزیزی شروع به صحبت کرد و میشد فهمید که این دوست، همه درد و رنج خود را از دست رژیم بدون شک ظالم حاکم بر میهن ما، می‌خواست به گوش دیگران برساند .

با ادامه سخنان این دوست اینگونه برداشت میشد که می‌خواهد رابطه قدیم و یا به قول ایشان صد در صد آقای گنجی با سپاه پاسداران در کردستان را به گوش دیگران برساند. ایشان به جنایت رژیم اسلامی که چهار نفر از افراد خانواده ایشان را اعدام کرده‌اند، اشاره کردند. دوست ما در یک فرمول خاصی‌ مایل بود که قاتلین چهار فرد خانواده خود را که در این رژیم اعدام شده بودند پیدا کند، و آنهم از طریق آقای گنجی.این دوست ما با پرسش خود در رابطه با همکاری آقای گنجی با سپاه پاسدارن، به گونه‌ای می‌خواست که از بی‌ عدالتی در مورد افراد خانواده خود شکایت کند، ولی‌ اینگونه به گوش میرسید که ایشان آقای گنجی را مرتبط با اعدام‌ها در کردستان میداند. از طرفی‌ میشد فهمید که این دوست نیاز داشت که بداند آیا آقای گنجی در سرکوب مردم دستی‌ داشته یا نه।. در هر صورت، با تمام حس همدردی برای این خواست انسانی‌ این دوست، که نیاز به داد خواهی‌ داشتند، باید خاطر نشان کرد که این مکان واقعاً دادگاه نبود و امکان نداشت که این ظلم دردناک را بشود به یک شکل ظاهری مطرح کرد. .به عنوان یک ناظر بیطرف، میتوانستم دوستانی را ببینم که خیلی‌ ناراحت و در فشار آماده بودند که دست اکبر گنجی را به عنوان این جنایت کار رژیم جمهوری اسلامی فاش کنند. این همه در حالی‌ انجام میشد که ما ایرانیان همه در ماتم جنایت اخیر و سی‌ سال گذشته واقعا نمیدانیم که چگونه حق طلبی بکنیم. پاسخ اکبر گنجی اگر چه که می‌توانست ملایم تر و دلجویانه تر باشد، تا حدی هم قابل قبول بود. ایشان گفتند که اگر هر کسی‌ مدرکی و یا سندی در مورد هر جنایاتی منتسب به ایشان در دست دارد، میتواند به دادگاه ارجاع دهد و ایشان پاسخگو خواهد بود.

سوال اینست که ما ایرانیان و دوستانی که معتقد هستند حقایق فقط در دست ایشان است، چه زمانی‌ میخواهیم یاد بگیریم که این حقایق را از راه قانونی و از راه‌های امروزی فاش کنیم. سوال دیگر اینست که چه زمانی‌ ما ایرانیان میخواهیم یاد بگیریم که به احترام دیگرانی که آماده اند صحبتی‌ را بشنوند، از رفتار‌های اینچنینی دست برداریم، و اجازه دهیم که در آرامش و با بحث بتوانیم راه جویی سالم و هدفمند داشته باشیم. اینجاست که گاهی باید یاد ضرب مثل‌های قدیمی‌ کنیم که هر حرفی‌ جایی و هر نکته مکانی دارد. البته ما همه به همدردی نیازمندیم چرا که با تمام مسائل دل‌ همه ما ایرانیان در گرو آزادی و انسانیت در میهن ما می‌باشد. فقط اگر از قوانین اینجا بیشتر بیاموزیم، به جنبش آزادی طلبی در میهن خود یاری بیشتری میرسانیم.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *