المپیک زمستانی ۲۰۱۰

المپیک زمستانی ۲۰۱۰ در شهر ما ونکوور برگزار میشود. در این روز‌ها ما ایرانیان و مردم دنیا شاهد زیباترین و پر افتخار‌ترین نمایش و همایش مقاومت بدنی همراه با استواری و عزم در ورزشکاران و تمام هواداران هر یک نفر از این عزیزان بوده ایم و هستیم. زیباترین جنبه قابل توجه این است که المپیک مقوله‌ای است برای کنار هم آمدن مردم ورزش دوست و انسان‌های که خواهان رقابت سالم هستند. در این راه ورزش به صورت یک شیوه زندگی سالم به معرض نمایش گذشته میشود، شیوه زندگی که در آن ارتقا توانایی بددنی و مقاومت روحی در مقبله با سختی ها، تبدیل به هدف و هویّت میشوند.

ونکوور میزبان مردم دنیایی است که همه دور هم آماده اند که تبادل توانایی و حرکت داشته باشند. بخش مهم این جامعه معتقد به ارتباط و رقابت سالم، حمایت مادی – معنوی از ورزشکاران‌ای است که به صورت حرفه‌ای برای ملت خود افتخار میافرینند.

باشد که ما ایرانیان از این همه برنامه ریزی، هدفمندی، پرورش فکر و روحیه، و پرورش انسان بیاموزیم. با همدردی برای تمام آنانی‌ که آرزوی داشتن زندگی‌ سالمی با این شیوه دارند،ولی‌ در بند هستند و در نتیجه غایب در این مجموعه زیبای المپیک در شهر ما ونکوور.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *