اعلامیه جهانی حقوق بشر" (1) * مفاد اساسی "


اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعنوان ” دستاورد استاندارد مشترک همه انسانها و ملل برای احترام به حقوق و آزادیهای انسانی “(2) * شاید مهمترین دستاورد بشری درطول تاریخ حیات خود باشد. دستاوردی که حقوق انسان ها را فارغ از جنسیت، سن، نژاد، عقیده سیاسی، باور، مذهب، زبان و قومیت آنها برسمیت میشناسد.

براساس این اعلامیه، هر مرد و زن و کودکی که در این دنیا زاده می شود بلحاظ آزادی و حقوق اجتماعی با دیگر انسانها برابر است. مطابق این اعلامیه ، همه انسانها برادر و خواهرند و از یک ریشه انسانی بوجود آمده اند، ” بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند “.

مفاد اعلامیه، همه انسانها راصاحب عقل و وجدان می داند و از همه آنها می خواهد تا در رفتار با انسانهای دیگر با روح برابری رفتار نمایند.

در اعلامیه آمده است که :

شما حق دارید از تمامی حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون هیچگونه تبعیضی بلحاظ

ملیت، نژاد، رنگ، زبان، سن، جنسیت، زادگاه، مذهب، عقیده سیاسی، افکار، تفاوت ها، سنت ها،

ترجیح ها، و وضع اقتصادی بهره مندگردید،

شما حق دارید که در شرایط آزادی و امنیت زندگی کنید ،

– شما حق دارید که در امور سیاسی کشور خود مشارکت داشته باشید و دولت خود را با رای دوره ای خود انتخاب کنید . در این انتخاب، همه انسان ها دارای حق رای یکسان خواهند بود ،

– شما حق دارید تا سازمانهای اجتماعی مسالمت آمیز خود را تشکیل دهید .

شما حق دارید تا به آنچه دوست دارید فکر کنید و هر چه دوست دارید بگویید وآزادانه به اعمال مذهبی خود را بجای آورید،

مطابق مواد اعلامیه :

– هیچ کس حق ندارد خود سرانه شما را بازداشت، زندانی یا تبعید کند ،

هیچ کس حق ندارد که با انسانی مانند برده رفتار کند یا او را شکنجه کند ،

استفاده از دادگاه های عادلانه وعمومی حق همه انسان هاست ، و تا زمانی که در دادگاه عادلانه تقصیر کسی اثبات نشود، بیگناه محسوب میشود،

همه شما در برابر قانون مساوی هستید و حق دارید که در پناه قانون باشید.

شما حق دارید که برای تامین امنیت و آزادی خود و برای در امان ماندن از آزار و اذیت به هر کجای جهان مهاجرت نمایید و هر ملیت و تابعیتی را بپذیرید.

شما حق دارید که حریم زندگی خصوصی خود را حفظ کنید،

شما حق دارید که ازدواج کنید و تشکیل خانواده دهید و حکومت موظف است که از خانواده شما محافظت کند.

شما حق دارید که کار کنید و حقوق منصفانه دریافت کنید،

شما حق دارید که از سطح زندگی مناسب برخوردار باشید،

شما حق دارید که صاحب ملک و دارایی باشید،

شما حق دارید که به مدرسه بروید و در دستاوردهای علمی وهنری جامعه سهم ایفا کنید. جامعه ای که شما در آن زندگی می کنید باید به شما در پرورش فرزندانتان کمک کند. آموزش و پرورش باید تلاش کند

تا صلح وتفاهم را میان همه مردم گسترش دهد .

ازآنجا که برای برقراری این حقوق لازم است تا به حقوق و آزادیهای دیگران احترام گذاشته شود واز اموال عمومی جامعه و افراد ان حفاظت شود، لذا شما باید به نظم اجتماعی احترام بگذارید .

در فرصت های بعدی با مفاد و مواد ” اعلامیه جهانی حقوق بشر ” بیشتر آشنا خواهیم شد.

شاد و پیروز باشید

(1)* Universal Declaration of Human Rights

(2) * UDHR , Preamble

Reference:

§ Human Rights Action Center, Universal Declaration of Human Rights

§ Human Rights ,

Andrew Clapham

کیقباد اسماعیل پور

With thanks to Human Rights Action Center, Washington, DC

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *