اذیت و آزار جنسی‌ یعنی‌ چه؟

اذیت وآزار جنسی‌ یعنی‌ چه؟ و چه کسی‌ در این عمل ضربه میبیند؟


اجازه بدهید که پیش از رسیدن به اصل مطلب، چند تعریف داشته باشیم. فرد متجاوز کسی‌ است که از نظر قانون مسعول و محکوم است. فرد قربانی یا بازمانده این جنایت کسی‌ است که این حرکت در مورد ایشان انجام شده است، چه مستقیم چه غیر مستقیم.

کودک کسی‌ است که به سن قانونی نرسیده. در بریتیش کلمبیا فرد زیر ۱۹ سال کودک نامیده میشود، و کودک کسی‌ است که به حمایت قانونی و خوانوادگی نیاز ماند است.


هر گونه تماس و لمس عضو خصوصی یک فرد و یا یک کودک اذیت وآزار جنسی‌ نامیده میشود. در این عمل فرد متجاوز قربانی خود را انتخاب می‌کند و با رفتار خود فرد را پریشان خاطر میسازد به گونه‌ای که فرد قربانی احساس بد نسبت به خود می‌کند. فرد متجاوز به قربانی خود این احساس را میدهد که خود فرد خطا کرده و این عمل را باعث شده .اذیت و آزار, تجاوز به حریم جنسی‌ میتواند به اشکال گوناگون صورت بگیرد. بسیاری موارد دیده شده است که فرد متجاوز قربانی خود را که معمولا یا کم سنتر و یا در شرایط کنترل فرد می‌باشد، وادار به دیدن فیلمهای نا مناسب سکسی و یا لمس کردن عضو خصوصی خویش می‌کند . از مشخصات فرد متجاوز اینست که این شخص تمام تلاش خود را می‌کند که با کودک قربانی یک رابطه نزدیک و صمیمانه برقرار کند.

تمام پژوهش‌های مردم شناسی‌، روانشناسی‌، و جامعه شناسی‌، پس از مطالعات رفتار‌های فرد متجاوز به این نتیجه رسیده ا‌ند که این فرد عموما کسی‌ است که دسترسی‌ به بچه را دارد، به شکلی‌ اعمال نفوذ بر کودک می‌کند، کودک را با خود همراه می‌کند برای نگاه داشتن “راز” و به کودک میقبو لند که باید از اوامر ایشان تابعیت کند.

این نوع رابطه نا سالم و بیمار گونه فرد متجاوز را در کنترل روح و روان کودک یاری میدهد، به درجه‌ای که کودک احساس گوناه می‌کند، خود را متخلف میبیند، و احساس شرمساری جلوگیری از فاش ساختن راز میشود.

اذیت و اختلال و صدمه جنسی‌ ارتباط مستقیم با سؤ استفاده از قدرت دارد. اگر کسی‌ که بزرگتر است یا مسن تر است و شما را به رابطه جنسی‌ و یا تماس نا مناسب مجبور میسازد، این عمل را آذر جنسی‌ و یا تجاوز مینامیم.

قربانی تجاوز یا اختلال جنسی‌ هم برای دختران و هم برای پسران پیش میاید. در فرهنگ ما شرق یان و یا ایرانیان ، سؤ استفاده جنسی‌ به غلط فقط در مورد دختران آنهم به شکل تجاوز تعریف شده است.

دست درازی‌های فرد متجاوز به کودکان ما اساسا نادیده گرفته میشود و یا بی‌ اهمیت تلقی‌ میشود. سؤ استفاده جنسی‌ در مورد کودکان ما چه دختر و چه پسر یک معضل اجتماعی است که در تمام جوامع دنیا به یک شکل اتفاق میافتد.

یک فرد بیمار و متجاوز به کودک و یا قربانی خود دست درازی جنسی‌ می‌کند و فکر میکند که کودک این عمل شرم گین را فراموش می‌کند. اساسا به هر گونه رفتاری که حریم جنسی‌ دیگری تجاوز شود، چه این تجاوز یک لمس ساده باشد چه نگاهی‌ که فرد خود را لخت و یا امنیت جنسی‌ فرد مورد خطر باشد، همه سؤ استفاده جنسی‌ و یا اذیت و آزار جنسی‌ تعریف میشود.

این عمل قبیح بطور مخفیانه و دور از چشم اولاد کودک اتفاق میافتد. فرد متجاوز سعی‌ می‌کند که قربانی خود را به سکوت وا بدارد , از طریق رفتار‌های گوناگون نگاه‌های زیر چشمی، تهدید، ترساندن، و یا توهین کردن . باید بدانیم که باز ماندگان تجاوز و آزارهای جنسی‌، چه دختر و چه پسر، دچار بیماری‌های روحی و روانی‌ طولانی مدت میشوند .

حالا این سوال پیش میاید که اذیت و آزار جنسی‌ چه ضربه‌های به کودک یا فرد قربانی میزند. اعتیاد، دردهای بدنی، مشکلات تغذیه، خواب‌های وحشتناک، افکار نا مناسب نسبت به خود، از دست دادن قدرت ارتباط جنسی‌، ترس از نزدیکی‌ با جنس مخالف، تمایل به خشونت، ترس مداوم، پریشانی مداوم، عدم قدرت تصمیم، ترس از تنهای، هجوم افکار بد، احساس گوناه و خجالت، عدم ارتباط گیری سالم، و از دست دادن قدرت اعتماد به نفس, استفاده از مواد مخدر، الکل، دارو‌های خواب آور، خشونت، خود آذری، و یا ناهنجاری‌های دیگر چند نمونه از عواقب این جنایت نا شناخته در فرهنگ ما می‌باشد.

در صورت نرسیدن کمک به این باز مانده گان جنایت جنسی‌، صدا مات گاه غیر قابل جبران میشود.

شاد باشید

پوران پور اقبال

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *