Monthly Archives: January 2010

سرود ‌ای – ایران

سرود ‌ای – ایران را می‌توان از دید گاه‌های متفاوت بررسی‌ کرد. شنیدن این سرود و یا زمزمه کردن این سرود چگونه احساسی‌ برای شما بوجود میاورد؟ البته که کار سختی نیست اگر مطرح کنیم که سرد ملی‌ ای- ایران میتواند مولد یک مجموعه‌ای از احساسات گاهی متفاوت ولی‌ در هر شکل آن مکمل هم باشد. سرود ملی‌ هر کشوری میتواند احساسات وطن پرستی‌، تعلق ملی‌، و حس فداکاری برای نجات آن کشور را در موقع خطر در روح و روان آن مردم بوجود آورد.

سرود ‌ای – ایران ، این سرود حس تعلق به ایران زمین را در ما زنده میکنند همزمان با اینکه موجی از عواطف، آرزو، امید، و خشم را با خود به همراه دارد. حس وابستگی، آرزوی دیدن این سرزمین در روزگاری بهتر از زمان حال، احساس خشم نسبت به کسانی‌ که این سرزمین را به سوی آتشی سوزنده سوق میدهند، و در آخر امید به فردا‌های روشن تر بخشی از آن زیر مجموعه احساسی بسیاری از ما ایرانیان می‌باشد.

سرود ‌ای – ایران که یادآور این خاک و مرز پر گوهر است، در گوش شنوندهی که اندکی‌ حس تعلق به این خاک داشته باشد، موجب حرکت و بخشندگی و تعاون میشود. این همه در زمانی‌ که دست بسیاری از ما از خدمت به این خاک پر گوهر به دور است، میتواند احساس غم، درد، اندوه، آزردگی، و پریشانی بوجود آورد.
با حس همدردی برای وطن آزرده و افتخار به سرود ملی‌ ما ایرانیان ‌ای – ایران

Share

اعلامیه جهانی حقوق بشر" (1) * مفاد اساسی "


اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعنوان ” دستاورد استاندارد مشترک همه انسانها و ملل برای احترام به حقوق و آزادیهای انسانی “(2) * شاید مهمترین دستاورد بشری درطول تاریخ حیات خود باشد. دستاوردی که حقوق انسان ها را فارغ از جنسیت، سن، نژاد، عقیده سیاسی، باور، مذهب، زبان و قومیت آنها برسمیت میشناسد.

براساس این اعلامیه، هر مرد و زن و کودکی که در این دنیا زاده می شود بلحاظ آزادی و حقوق اجتماعی با دیگر انسانها برابر است. مطابق این اعلامیه ، همه انسانها برادر و خواهرند و از یک ریشه انسانی بوجود آمده اند، ” بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند “.

مفاد اعلامیه، همه انسانها راصاحب عقل و وجدان می داند و از همه آنها می خواهد تا در رفتار با انسانهای دیگر با روح برابری رفتار نمایند.

در اعلامیه آمده است که :

شما حق دارید از تمامی حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون هیچگونه تبعیضی بلحاظ

ملیت، نژاد، رنگ، زبان، سن، جنسیت، زادگاه، مذهب، عقیده سیاسی، افکار، تفاوت ها، سنت ها،

ترجیح ها، و وضع اقتصادی بهره مندگردید،

شما حق دارید که در شرایط آزادی و امنیت زندگی کنید ،

– شما حق دارید که در امور سیاسی کشور خود مشارکت داشته باشید و دولت خود را با رای دوره ای خود انتخاب کنید . در این انتخاب، همه انسان ها دارای حق رای یکسان خواهند بود ،

– شما حق دارید تا سازمانهای اجتماعی مسالمت آمیز خود را تشکیل دهید .

شما حق دارید تا به آنچه دوست دارید فکر کنید و هر چه دوست دارید بگویید وآزادانه به اعمال مذهبی خود را بجای آورید،

مطابق مواد اعلامیه :

– هیچ کس حق ندارد خود سرانه شما را بازداشت، زندانی یا تبعید کند ،

هیچ کس حق ندارد که با انسانی مانند برده رفتار کند یا او را شکنجه کند ،

استفاده از دادگاه های عادلانه وعمومی حق همه انسان هاست ، و تا زمانی که در دادگاه عادلانه تقصیر کسی اثبات نشود، بیگناه محسوب میشود،

همه شما در برابر قانون مساوی هستید و حق دارید که در پناه قانون باشید.

شما حق دارید که برای تامین امنیت و آزادی خود و برای در امان ماندن از آزار و اذیت به هر کجای جهان مهاجرت نمایید و هر ملیت و تابعیتی را بپذیرید.

شما حق دارید که حریم زندگی خصوصی خود را حفظ کنید،

شما حق دارید که ازدواج کنید و تشکیل خانواده دهید و حکومت موظف است که از خانواده شما محافظت کند.

شما حق دارید که کار کنید و حقوق منصفانه دریافت کنید،

شما حق دارید که از سطح زندگی مناسب برخوردار باشید،

شما حق دارید که صاحب ملک و دارایی باشید،

شما حق دارید که به مدرسه بروید و در دستاوردهای علمی وهنری جامعه سهم ایفا کنید. جامعه ای که شما در آن زندگی می کنید باید به شما در پرورش فرزندانتان کمک کند. آموزش و پرورش باید تلاش کند

تا صلح وتفاهم را میان همه مردم گسترش دهد .

ازآنجا که برای برقراری این حقوق لازم است تا به حقوق و آزادیهای دیگران احترام گذاشته شود واز اموال عمومی جامعه و افراد ان حفاظت شود، لذا شما باید به نظم اجتماعی احترام بگذارید .

در فرصت های بعدی با مفاد و مواد ” اعلامیه جهانی حقوق بشر ” بیشتر آشنا خواهیم شد.

شاد و پیروز باشید

(1)* Universal Declaration of Human Rights

(2) * UDHR , Preamble

Reference:

§ Human Rights Action Center, Universal Declaration of Human Rights

§ Human Rights ,

Andrew Clapham

کیقباد اسماعیل پور

With thanks to Human Rights Action Center, Washington, DC

Share

باور‌های شکستنی

امروزه دنیای تکنولوژی و علم چراغ‌های سبز و قرمزی برای آنچه که تا کنون میدانسته و یا فکر میکردیم که میدانیم، روشن کرده اند.
بسیاری از باور‌های قدیمی‌ و واپس گرا در روشنایی علم پیش رفته و فراگیر رنگ خود را باخته اند ولی‌ همچنان برخی‌ از این باور‌ها در میان توده انبوه مردمی که از دست یافته‌های علم، دانش، تحقیقات، و خلاقیت انسانی‌ به دور هستند، هم چنان زندگی تاریک و هوای ا سمی این مردم را در خطر بیماری نگاه داشته است.
حال اگر به خودمان بپردازیم، ایرانیان کسانی‌ هستند که از فرورده‌های علم و صنعت بهترین بهره را همیشه برده و میبرند، حد عقل بصورت استفاده از این یافته‌ها بسیاری از ما ایرانیان همیشه به پیشبازعلم و تکنولوژی میرویم. ولی‌ همچنان بسیاری از باور‌های ما دلیلی‌ برای تاریک پرستی‌، پریشانی، سوً تفاهم، و بحران و در نهایت رنج انسانی‌ در جامعه ما بشمار میروند.
باید قبول کرد که باور‌های شکستنی و در حال فروپاشی در میان ما ایرانیان فراوان است. در این میان باید اذعان کرد شکستن باور‌ها به هر صورتی‌ که باشد برای انسان‌ها گران تمام میشود. آموختن این امر که باورها میتوانند فرو بپاشند، قدرت تطابق، اندیشیدن و سازگاری میخواهد.
از یک سؤ، برخی‌ از این باور‌هایی‌ که سد راه پیشرفت و موفقیت جامعه انسانی‌ هستند، بسیار قدیمی‌، درونی شده، و عمیقا وارد بافت‌های فردی، اجتماعی، و خانواده گی ما ایرانیان شده اند। و از سوی دیگر این باور‌های ضربه خرده و مبلغین آن ها، نهیات تلاش را برای ماندن میکنند. باشد که در راه تطبیق و درک این پروسه از قدرت معرفت، خرد، و تامل استفاده مثبت بشود. و در این راه همدردی برای افرادی که این باور‌ها ضربه‌های تلخ و ناگواری به ایشان زده است. باشد که بیاموزیم و پیش برویم.

Share

حس همدردی

نداشتن حس همدردی برای دیگری میتواند یک آسیب روانی‌ باشد. روانشناسان امروز می‌دانند که دلسوزی،همدردی، ترحم، انسان دوستی‌، و یا همکاری با دیگران، توانایی مثبتی است که فقدان آن البته فجایع انسانی‌ را بوجود میاورد. حال پرسش اینجاست که ما چقدر این احساس را به فرزندان خود میدهیم؟ داشتن این حس دوستی‌، یاوری، همیاری، و همکاری با دیگری به فرزندان ما گرمای زندگی میدهد و احساس تعلق به مجموعه انسانی‌ میافریند. همانا که این احساس تعلق و هویت باعث رشد، حرکت، ثبات، و موفقیت انسان میشود. امید اینکه بتوانیم جامعه انسانی‌ خود را هر چه بیشتر بفهمیم و به خود کمک کنیم

Share